Oppstart høst 2017

Til alle medlemmer i Hokksund turnforening Her kommer viktig informasjon for oppstart til høsten: Vi starter opp igjen for fullt i uke 35. Timeplanen blir omtrent som i vår. OBS! Alle som har vært påmeldt og betalt treningsavgift blir automatisk overført til samme parti/dag i høst. Skal du fortsette til høsten trenger du dermed ikke å

Planlagt treningsfri

Alle barnepartier i klubben følger årsplanen for skolene i Øvre Eiker og har treningsfri i høstferie, vinterferie, påskeferie og alle “røde dager”. Sommeroppvisning og juleoppvisning er siste aktivitet/trening før sommer- og juleferie. Konkurransepartiene og trimpartiene følger egne opplegg. Trenerne gir beskjed.