Planlagt treningsfri

Alle barnepartier i klubben følger årsplanen for skolene i Øvre Eiker og har treningsfri i høstferie, vinterferie, påskeferie og alle “røde dager”. Sommeroppvisning og juleoppvisning er siste aktivitet/trening før sommer- og juleferie. Konkurransepartiene og trimpartiene følger egne opplegg. Trenerne gir beskjed.

Foto: Rune Holmen

Vinterferie

Skolene i Buskerud har vinterferie i uke 9 (27 februar til 3 mars). Hokksund Turnforening tar også vinterferie. De som skal trene i vinterferien: Apparat: Apparatturn jenter Apparatturn gutter Tabell damer: mandag 17-21 Trim herrer Voksenturn onsdag Tropp: De som skal trene har fått direkte melding fra sin trener.. GOD FERIE