Årsmøte

Årsmøte avholdes torsdag 9. mars kl 18.00 i Hokksundhallen, Loesmoen. Saker som ønskes tatt opp på årsmøte må sendes styret senest 26. februar 2017 pr. mail til hokksundturn@gmail.com Fullstendig saksliste med alle sakspapirer ligger her: Vedlegg 13 sider Stemmeberettige på årsmøte må være fylt 15 år og ha vært medlem/støttemedlem i minst en måned. Medlemskontingent

Innkalling til årsmøte 2017

Årsmøte avholdes torsdag 9. mars kl 18.00 i Hokksundhallen, Loesmoen. Saker som ønskes tatt opp på årsmøte må sendes styret senest 26. februar 2017 pr. mail til hokksundturn@gmail.com Fullstendig saksliste med alle sakspapirer legges ut en uke før årsmøte på vår hjemmeside, www.hokksundturn.no Stemmeberettige på årsmøte må være fylt 15 år og ha vært medlem/støttemedlem