Nystarta parti  høsten 2018 for barn med nedsatt funksjonsevne. Det er det som for noen år siden het “TURN ER GØY”