Frittstående er en av konkurransegrenene i troppsgymnastikk. Oppvarming innlagt styrke og vanskeelementer. Koreografi. Alt til musikk

Trampett og tumbling er to av konkurransegrenene i troppsgymnastikk. Oppvarming med styrke, vansker og vekt på skadeforebygging, teknikktrening og full kjøring.

 

Tropp Sefia GIF

Se treningstider her.

På grunn av brannen kan endringer komme plutselig

Oppdatert 27 august 2017