TIMEPLAN VÅR 2019

 

TURNSKOLE 4-6 år i Turnhallen Elektroveien 8 (Elcorbygget)
• MANDAG kl 16:15-17:15
Lekbasert trening i grunnleggende turnelementer, balanse, styrke og motorikk.
Pris pr semester: 750 kr

TURNSKOLE 6-10 ÅR, jenter og gutter  i Turnhallen Elektroveien 8 (Elcorbygget)

 • TURNSKOLE 8-10 år  TIRSDAG kl 16:30-18:00
 • TURNSKOLE 6-10 år ONSDAG kl 16:30-18:00 tilrettelagt for gutter, men jenter er også velkommen:)
 • TURNSKOLE 6-8 år TORSDAG kl 16:00-17:30
 • TURNSKOLE 6-10 år FREDAG kl 16:00-17:30

Dette er partier for å lære grunnelementene innen både apparatturn og troppsturn.  Tilbudet finnes fire dager i uka.  Ungene blir kjent med apparatene i apparatturn og troppsturn (tumbling og trampett) og lærer styrketrening og tøying. Målet er å utvikle ferdighet og få styrke i kroppen.
Man melder seg på spesifikt hvilke(n) dag(er) en vil gå. Max 40 stk på hvertr parti. Når partiet blir fullt, kan man stå på venteliste.
Pris per semester: 800 kr. pr. dag i uka

SHOWPARTIET (jenter og gutter 6-18 år) på Eiker videregående skole, gymsalen
• ONSDAG kl 17:00-18:30
Dette er bare gøy! Du trenger ikke ha bakgrunn fra turn for å være med selv om treningene er basert på turn og dans. Etter jul vil det være mest fokus på oppvisning til Gymnastikkfestivalen i Røyken 25.-26. mai 2019
Pris per semester: 800 kr.
Trener: Kristine Loe Kvam og Hannah Wilson

TURN FOR ALLE (for barn med nedsatt funksjonsevne) i Turnhallen Elektroveien 8 (Elcorbygget)
• TIRSADG 18:00 – 19:15
Trening i turnapparater for barn og unge med nedsatt funksjonsevne.
Pris pr semester: 800 kr
Trener: Svenn Kristoffer Berg

FRITTSTÅENDE REKRUTT 11-13 ÅR i Turnhallen Elektroveien 8 (Elcorbygget)
• MANDAG 17:15-19:15
Frittstående er en av konkurransegrenene i troppsgymnastikk. Oppvarming innlagt styrke og vanskeelementer. Koreografi. Alt til musikk
Pris per semester: 800 kr.
Trener: Kamilla Berglund

FRITTSTÅENDE JUNIOR 14-18 ÅR  i Turnhallen Elektroveien 8 (Elcorbygget)
• MANDAG 19:00-21:00
Frittstående er en av konkurransegrenene i troppsgymnastikk. Oppvarming innlagt styrke og vanskeelementer. Koreografi. Alt til musikk
Pris per semester: 800 kr
Trener: Kamilla Berglund

TROPP REKRUTT KONKURRANSEPARTI (jenter og gutter 11-13 år)  i Turnhallen Elektroveien 8 (Elcorbygget)
• TIRSDAG 18:00–20:00
• TORSDAG 17:30-19:30
• FREDAG 17:30-19:30
Trampett og tumbling er to av konkurransegrenene i troppsgymnastikk. Oppvarming med styrke, vansker, vekt på skadeforebygging, teknikktrening og full kjøring.
Pris per semester: 2 dager 1550 kr / 3 dager (evt.inkl. frittståendetrening) 2450 kr
Trener: Kamilla Berglund


TROPP JUNIOR KONKURRANSEPARTI (14-20 år) i Turnhallen Elektroveien 8 (Elcorbygget)
• tirsdag 18:00-20:00
• torsdag 18:30-20:30
• fredag 17:30-19:30
Trampett og tumbling er to av konkurransegrenene i troppsgymnastikk. Oppvarming med styrke, vansker, vekt på skadeforebygging, teknikktrening og full kjøring.
Pris per semester: 2450 kr. (inkl. Frittståendetrening)
Trener: Kamilla Berglund


APPARATTURN KONKURRANSEPARTI (Lukket parti for gutter og jenter) i Turnhallen Elektroveien 8 (Elcorbygget)
• MANDAG 17:00-20:00
• ONSDAG 18:00-20:30
• TORSDAG 17:30-20:00 

Konkurransepartiene består av aspiranter fra 7-8 år og helt opp til kl 3-turnere (fra 17 år) som deltar i
konkurranser på kretsnivå og nasjonalt nivå. Deltakerne på konkurransepartiene rekrutteres fra Turnskolen. Det er trenerne som er ansvarlig for rekrutteringen.
For å være med på konkurransepartiene stilles det krav både til ferdigheter og innsatsvilje. Det kreves mye og forholdsvis hard trening. Disse partiene trener fra 2-4 ganger i uka.
Vi har begrenset med plasser, da apparatturn krever mye individuell oppfølging og dermed store trenerressurser.
Pris pr semester: 2 dg/uke 1650 kr, 3 dg/uke+: 2450 kr

TURN, AEROBIC OG STYRKE (jenter og gutter) 11-14 ÅR i Turnhallen Elektroveien 8 (Elcorbygget)
• ONSDAG 18:00-19:45
Dette er et turnparti for deg som vil trene litt mindre og ikke ønsker å konkurrere. Ønskes trening to dager, kan en også trene sammen med tropp rekrutt og junior fredag 17.30 – 19.30 eller troppsturn frittstående

Pris per semester: 850 kr 

Trener: Annikken Elgin Haraldsen


DANSEMIX M/ STYRKE, dametrim på SALTO treningssenter Loesmoen, i storsalen, Kapellet

 • MANDAG kl. 20:00-21:30
  Vekt på koreografert dans. Godt sosialt miljø, høy puls og moro vektlegges.
  Vi opptrer gjerne på jule- og sommeroppvisningen.
  Pris: 1100 kr pr semester
  Trener: Janne E Holmen

TABELL/TRIM DAMER på Eiker videregående skole, gymsalen

 • TIRSDAG 19:00-20:30 
  Treninga deles mellom styrke- og kondisjonstrening til musikk og trening på fellesprogram til landsturnstevnet, storkretsturnstevnet og andre oppvisninger.
  Pris pr. semester: 500 kr for Tabell og 500 kr for Trim. 1000 kr for begge
  Trener: Evy Hofsvang

TRIM MENN på Eiker videregående skole, gymsalen

 • TORSDAG kl 19:00-20:30

Herretrimmen er et allsidig treningsopplegg med økt bevegelighet, styrke og kondisjon som mål for herrer i alle aldre. Det er lagt opp slik at det er uavhengig av av hvordan formen er, men den bør ikke være helt borte. Alt foregår til musikk. I tillegg er det noen minutter basketball(frivillig). Vi legger stor vekt på å ha det morsomt!

Pris pr semester: 1050 kr
Trener: Nils Petter Hobbelstad

EGENTRENING FOR VOKSNE i Turnhallen Elektroveien 8 (Elcorbygget)
• MANDAG 20:00-22:00
Et tilbud til deg som har turna før og som ønsker å holde deg i form ved hjelp av turnapparatene. Her er det ingen ansvarlig trener utenom deg sjøl.
Pris pr semester: 800 kr