TIMEPLAN HØST 2018  – oppstart 27 august.

Oppdatert 9 august

TURNSKOLE 4-6 år (før Gymlek 4-6)
Turnhallen Elektroveien 8 (Elcorbygget)
• mandag kl 16:15-17:15
Lekbasert trening i grunnleggende turnelementer, balanse, styrke og motorikk.
Pris pr semester: 750 kr

TURNSKOLE 6-10 ÅR, jenter og gutter (før Turnskole 6-8 og Tropp mini 6-10)
Turnhallen Elektroveien 8 (Elcorbygget)
• tirsdag kl 16:30-18:00
• onsdag kl 16:30-18:00
• fredag kl 16:00-17:30
Vi har nå slått sammen nybegynnerpartiene våre til ett parti. Tilbudet finnes tre dager i uka. Dette er et parti for å lære grunnelementene innen både apparatturn og troppsturn. Målet er å utvikle ferdighet og få styrke i kroppen. Vi blir kjent med apparatene, trener styrke og tøyer.
Man kan må melde seg på spesifikt hvilke(n) dag(er) en vil gå.
Pris per semester: 800 kr. pr. dag i uka

SHOWPARTIET (jenter og gutter 6-18 år)
Turnhallen Elektroveien 8 (Elcorbygget)
• torsdag kl 16:30-17:30
Dette er bare gøy! Du trenger ikke ha bakgrunn fra turn for å være med selv om treningene er basert på turn og dans. Etter jul vil det være mest fokus på oppvisning til Gymnastikkfestivalen, som for øvrig er i Røyken 25.-26. mai 2019
Pris per semester: 800 kr.
Trener: Kristine Loe Kvam

TURN FOR ALLE
Turnhallen Elektroveien 8 (Elcorbygget)
• Tirsdag 18:00 – 19:15
Trening i turnapparater for barn og unge med nedsatt funksjonsevne.
Pris pr semester: 800 kr
Trener: Svenn Kristoffer Berg

FRITTSTÅENDE REKRUTT 11-13 ÅR
Turnhallen Elektroveien 8 (Elcorbygget)
• mandag 17:15-19:15
Frittstående er en av konkurransegrenene i troppsgymnastikk. Oppvarming innlagt styrke og vanskeelementer. Koreografi. Alt til musikk
Pris per semester: 800 kr.
Trener: Kamilla Berglund

FRITTSTÅENDE JUNIOR 14-18 ÅR
Turnhallen Elektroveien 8 (Elcorbygget)
• mandag 19:00-21:00
Frittstående er en av konkurransegrenene i troppsgymnastikk. Oppvarming innlagt styrke og vanskeelementer. Koreografi. Alt til musikk
Pris per semester: 800 kr
Trener: Kamilla Berglund

TROPP REKRUTT KONKURRANSEPARTI (jenter og gutter 11-13 år)
Turnhallen Elektroveien 8 (Elcorbygget)
• tirsdag 18:00–20:00
• torsdag 17:30-19:30
• fredag 17:30-19:30
Trampett og tumbling er to av konkurransegrenene i troppsgymnastikk. Oppvarming med styrke, vansker, vekt på skadeforebygging, teknikktrening og full kjøring.
Pris per semester: 2 dager 1550 kr / 3 dager (evt.inkl. frittståendetrening) 2450 kr
Trener: Kamilla Berglund


TROPP JUNIOR KONKURRANSEPARTI (14-20 år)
Turnhallen Elektroveien 8 (Elcorbygget)
• tirsdag 18:00-20:00
• torsdag 18:30-20:30
• fredag 17:30-19:30
Trampett og tumbling er to av konkurransegrenene i troppsgymnastikk. Oppvarming med styrke, vansker, vekt på skadeforebygging, teknikktrening og full kjøring.
Pris per semester: 2450 kr. (inkl. Frittståendetrening)
Trener: Kamilla Berglund


APPARATTURN KONKURRANSEPARTI gutter og jenter
Turnhallen Elektroveien 8 (Elcorbygget)
• mandag 17:00-20:00
• onsdag 18:00-20:30
• torsdag 17:30-20:30 

Konkurransepartiene består av aspiranter fra 7-8 år og helt opp til kl 3-turnere (fra 17 år) som deltar i
konkurranser på kretsnivå og nasjonalt nivå. Deltakerne på konkurransepartiene rekrutteres fra Turnskolen. Det er trenerne som er ansvarlig for rekrutteringen.
For å være med på konkurransepartiene stilles det krav både til ferdigheter og innsatsvilje. Det kreves mye og forholdsvis hard trening. Disse partiene trener fra 2-4 ganger i uka.
Vi har begrenset med plasser, da apparatturn krever mye individuell oppfølging og dermed store
trenerressurser.
Pris pr semester: 2 dg/uke 1650 kr, 3 dg/uke+: 2450 kr

TURN, AEROBIC OG STYRKE (jenter og gutter) 11-13 ÅR
Turnhallen Elektroveien 8 (Elcorbygget)
• onsdag 18:00-19:45
Dette er et turnparti for deg som vil trene litt mindre og ikke ønsker å konkurrere. Ønskes trening to dager, kan en også trene sammen med tropp rekrutt og junior fredag 17.30 – 19.30
Pris per semester: 1 dag 850 kr – 2 dager 1600 kr


TURN, AEROBIC OG STYRKE (jenter og gutter) 14+
Turnhallen Elektroveien 8 (Elcorbygget)
• Onsdag 19:45 – 21:45
Et tilbud til turnere over 14 år som ønsker å trene litt, men ikke konkurrere. Ønskes trening to dager, kan en også trene sammen med tropp rekrutt og junior fredag 17.30 – 19.30
Pris per semester: 1 dag 850 kr – 2 dager 1600 kr


DANSEMIX M/ STYRKE, dametrim
SALTO treningssenter, storsalen i Kapellet
• mandag kl. 20:00-21:30
Vekt på koreografert dans. Godt sosialt miljø, høy puls og moro vektlegges.
Vi opptrer også på jule- og sommeroppvisningen.
Pris: 1100 kr pr semester
Trener: Janne E Holmen

TABELL/TRIM DAMER
Turnhallen Elektroveien 8 (Elcorbygget)
• tirsdag 19:15-20:45
Treninga deles mellom styrke- og kondisjonstrening til musikk og trening på fellesprogram til landsturnstevnet, storkretsturnstevnet og andre oppvisninger.
Pris pr. semester: 500 kr for Tabell og 500kr for Trim. 1000kr for begge
Trener: Evy Hofsvang

TRIM MENN
Treningssted og tid: Vi venter på klarsignal for å trene i en gymsal i eikerområdet
Herretrimmen er et allsidig treningsopplegg med økt bevegelighet, styrke og kondisjon som mål for herrer i alle aldre. Det er lagt opp slik at det er uavhengig av av hvordan formen er, men den bør ikke være helt borte. Alt foregår til musikk. I tillegg er det noen minutter basketball(frivillig). Vi legger stor vekt på å ha det morsomt!
Pris pr semester: 1050 kr
Trener: Nils Petter Hobbelstad

EGENTRENING FOR VOKSNE TURNERE
Turnhallen Elektroveien 8 (Elcorbygget)
• Mandag 20:00-22:00
Et tilbud til deg som har turna før og som ønsker å holde deg i form ved hjelp av turnapparatene. Her er det ingen ansvarlig trener utenom deg sjøl.
Pris pr semester: 800 kr