TIMEPLAN HØST 2019

 

TURNSKOLE 4-6 år i Turnhallen Elektroveien 8 (Elcorbygget)

 • MANDAG kl 16:15-17:15

Lekbasert trening i grunnleggende turnelementer, balanse, styrke og motorikk.

Trener: Steffen Olsen

Pris pr semester: 750 kr

TURNSKOLE 6-10 ÅR, jenter og gutter  i Turnhallen Elektroveien 8 (Elcorbygget)

 • TURNSKOLE 8-10 år  TIRSDAG kl 16:30-18:00
 • TURNSKOLE 6-10 år ONSDAG kl 16:30-18:00 tilrettelagt for gutter, men jenter er også velkommen:)
 • TURNSKOLE 6-8 år TORSDAG kl 16:00-17:30
 • TURNSKOLE 6-10 år FREDAG kl 16:30-18:00

Dette er partier for å lære grunnelementene innen både apparatturn og troppsturn.  Ungene blir kjent med apparatene i apparatturn og troppsturn (tumbling og trampett) og lærer styrketrening og tøying. Målet er å utvikle ferdighet og få styrke i kroppen.
Man melder seg på spesifikt hvilke(n) dag(er) en vil gå. Max 40 stk på hvert parti. Når partiet er fullt, kan man stå på venteliste.

Trener: Steffen Olsen

Pris pr semester: 800 kr. pr. dag i uka

 

SHOWPARTIET (jenter og gutter 6-18 år) på Eiker videregående skole, gymsalen

 • ONSDAG kl 16:30-18:00

Dette er bare gøy! Du trenger ikke ha bakgrunn fra turn for å være med selv om treningene er basert på turn og dans. Etter jul vil det være mest fokus på oppvisning til Gymnastikkfestivalen 2020.

Trener: Kristine Loe Kvam

Pris pr semester: 800 kr.

 

TURN FOR ALLE (for barn med nedsatt funksjonsevne) i Turnhallen Elektroveien 8 (Elcorbygget)

 • TIRSDAG 18:00 – 19:15

Trening i turnapparater for barn og unge med nedsatt funksjonsevne.

Trener: Svenn Kristoffer Berg

Pris pr semester: 800 kr

 

TROPP REKRUTT ELITE (jenter og gutter 11-13 år)  i Turnhallen Elektroveien 8 (Elcorbygget)

 • MANDAG 17:15-19:15 (Frittstående)
 • TIRSDAG 18:00–20:00 (Trampett og Tumbling)
 • ONSDAG 19:00-20:00 (Frittstående)
 • TORSDAG 17:30-18:30 (basistrening)
 • FREDAG PARTALLSUKER 18:00-20:00 (Trampett og Tumbling)

Konkurransegrenene i troppsturn er frittstående, trampett og tumbling. I treningsopplegget for elitepartiet fokuseres det på en helhetlig og variert treningsplan med sikte på å utvikle utøverne både fysisk, psykisk og sosialt. Elitepartiet er lukket parti, så ta kontakt med Celine ved ønske om påmelding.

Trener: Celine Gjønnes
Pris pr semester: 2450 kr

 

TROPP JUNIOR/SENIOR ELITE (jenter og gutter 13+ år)  i Turnhallen Elektroveien 8 (Elcorbygget)

 • MANDAG 19:00-21:00 (frittstående)
 • TIRSDAG 19;30-21:30 (trampett og tumbling)
 • ONSDAG 20:00-21:00 (frittstående)
 • TORSDAG 18:30-19:30 (basistrening)
 • FREDAG PARTALLSUKER 18:00-20:00 (trampett og tumbling)
 • LØRDAG PARTALLSUKER 10:00-12:30

Konkurransegrenene i troppsturn er frittstående, trampett og tumbling. I treningsopplegget for elitepartiet fokuseres det på en helhetlig og variert treningsplan med sikte på å utvikle utøverne både fysisk, psykisk og sosialt. Elitepartiet er lukket parti, så ta kontakt med Celine ved ønske om påmelding.

Trener: Celine Gjønnes
Pris pr semester: 2450 kr

 

TROPP REKRUTT (jenter og gutter 11-13 år) i Turnhallen Elektroveien 8 (Elcorbygget)

 • MANDAG 17:15-19:15 (frittstående)
 • ONSDAG 18:00-19:30 (trampett og tumbling)
 • TORSDAG 17:30-18:30 (basistrening)
 • FREDAG PARTALLSUKER 18:00-20:00 (trampett og tumbling)

Dette er et parti for de som ønsker å trene og ha troppsturn som en sosial aktivitet, men som ikke ønsker å legge den tiden og arbeidet som kreves på elitepartiet. Det er mulighet for å delta i konkurranser for de som ønsker det. Ta kontakt med Celine ved spørsmål.

Trenere: Amanda Ellingsen på onsdager og Celine Gjønnes de andre dagene

Pris pr semester: 1 dag 800 kr, 2 dager 1550, 3-4 dager 2450

 

TROPP JUNIOR/SENIOR (jenter og gutter 13+ år) i Turnhallen Elektroveien 8 (Elcorbygget)

 • MANDAG 19:00-21:00 (frittstående)
 • ONSDAG 18:00-19:30 (trampett og tumbling)
 • TORSDAG 18:30-19:30 (basistrening)
 • FREDAG PARTALLSUKER 18:00-20:00 (trampett og tumbling)

Dette er et parti for de som ønsker å trene og ha troppsturn som en sosial aktivitet, men som ikke ønsker å legge den tiden og arbeidet som kreves på elitepartiet. Det er mulighet for å delta i konkurranser for de som ønsker det. Ta kontakt med Celine ved spørsmål.

Pris pr semester: 1 dag 800 kr, 2 dager 1550, 3-4 dager 2450

Trener: Amanda Ellingsen på onsdager, og Celine Gjønnes de andre dagene


APPARATTURN KONKURRANSEPARTI (Lukket parti for gutter og jenter) i Turnhallen Elektroveien 8 (Elcorbygget)

 • MANDAG 17:00-20:30
 • ONSDAG 18:00-20:30
 • TORSDAG 17:30-20:00 

Konkurransepartiene består av aspiranter fra 7-8 år og helt opp til kl 3-turnere (fra 17 år) som deltar i
konkurranser på kretsnivå og nasjonalt nivå. Deltakerne på konkurransepartiene rekrutteres fra Turnskolen. Det er trenerne som er ansvarlig for rekrutteringen.
For å være med på konkurransepartiene stilles det krav både til ferdigheter og innsatsvilje. Det kreves mye og forholdsvis hard trening. 
Vi har begrenset med plasser, da apparatturn krever mye individuell oppfølging og dermed store trenerressurser.

Pris pr semester: 2 dg pr. uke 1650 kr, 3 dg. pr.uke: 2450 kr

Trenere:

Jenter: Morten Johansen, Kari Mette Skinstad, Anne Grete Skinstad
Gutter: Odd Thomas Bergem Tandberg, Steffen Olsen


DANSEMIX M/ STYRKE, dametrim på SALTO treningssenter Loesmoen, i storsalen, Kapellet

 • MANDAG kl. 20:00-21:30

Vekt på koreografert dans. Godt sosialt miljø, høy puls og moro vektlegges.
Vi opptrer gjerne på jule- og sommeroppvisningen.

Pris: 1300 kr pr semester

Trener: Janne Ekholdt Hilleren

 

TABELL/TRIM DAMER på Eiker videregående skole, gymsalen

 • TIRSDAG 19:00-20:30 

Treninga deles mellom styrke- og kondisjonstrening til musikk og trening på fellesprogram til landsturnstevnet, storkretsturnstevnet og andre oppvisninger.

Pris pr semester: 500 kr for tabell og 500 kr for trim. 1000 kr for begge
Trener: Evy Hofsvang

 

TRIM MENN på Eiker videregående skole, gymsalen

 • TORSDAG kl 20:00-21:30

Herretrimmen er et allsidig treningsopplegg med økt bevegelighet, styrke og kondisjon som mål for herrer i alle aldre. Det er lagt opp slik at det er uavhengig av av hvordan formen er, men den bør ikke være helt borte. Alt foregår til musikk. I tillegg er det noen minutter basketball(frivillig). Vi legger stor vekt på å ha det morsomt!

Trener: Nils Petter Hobbelstad

Pris pr semester: 1050 kr

 

EGENTRENING FOR VOKSNE i Turnhallen Elektroveien 8 (Elcorbygget)

 • MANDAG 20:00-22:00

Et tilbud til deg som har turna før og som ønsker å holde deg i form ved hjelp av turnapparatene. Her er det ingen ansvarlig trener utenom deg sjøl.


Pris pr semester: 800 kr