TIMEPLAN VÅR 2019

 

TURNSKOLE 4-6 år i Turnhallen Elektroveien 8 (Elcorbygget)

 • MANDAG kl 16:15-17:15

Lekbasert trening i grunnleggende turnelementer, balanse, styrke og motorikk.

Pris pr semester: 750 kr

TURNSKOLE 6-10 ÅR, jenter og gutter  i Turnhallen Elektroveien 8 (Elcorbygget)

 • TURNSKOLE 8-10 år  TIRSDAG kl 16:30-18:00
 • TURNSKOLE 6-10 år ONSDAG kl 16:30-18:00 tilrettelagt for gutter, men jenter er også velkommen:)
 • TURNSKOLE 6-8 år TORSDAG kl 16:00-17:30
 • TURNSKOLE 6-10 år FREDAG kl 16:00-17:30

Dette er partier for å lære grunnelementene innen både apparatturn og troppsturn.  Tilbudet finnes fire dager i uka.  Ungene blir kjent med apparatene i apparatturn og troppsturn (tumbling og trampett) og lærer styrketrening og tøying. Målet er å utvikle ferdighet og få styrke i kroppen.
Man melder seg på spesifikt hvilke(n) dag(er) en vil gå. Max 40 stk på hvertr parti. Når partiet blir fullt, kan man stå på venteliste.

Pris pr semester: 800 kr. pr. dag i uka

SHOWPARTIET (jenter og gutter 6-18 år) på Eiker videregående skole, gymsalen

 • ONSDAG kl 17:00-18:30

Dette er bare gøy! Du trenger ikke ha bakgrunn fra turn for å være med selv om treningene er basert på turn og dans. Etter jul vil det være mest fokus på oppvisning til Gymnastikkfestivalen i Røyken 25.-26. mai 2019

Pris pr semester: 800 kr.
Trener: Kristine Loe Kvam og Hannah Wilson

TURN FOR ALLE (for barn med nedsatt funksjonsevne) i Turnhallen Elektroveien 8 (Elcorbygget)

 • TIRSDAG 18:00 – 19:15

Trening i turnapparater for barn og unge med nedsatt funksjonsevne.

Pris pr semester: 800 kr
Trener: Svenn Kristoffer Berg

 

FRITTSTÅENDE REKRUTT 11-13 ÅR i Turnhallen Elektroveien 8 (Elcorbygget)

 • MANDAG 17:15-19:15

Frittstående er en av konkurransegrenene i troppsgymnastikk. Oppvarming innlagt styrke og vanskeelementer. Koreografi. Alt til musikk

Pris pr semester: 800 kr.
Trener: Kamilla Berglund

 

FRITTSTÅENDE JUNIOR 14-18 ÅR  i Turnhallen Elektroveien 8 (Elcorbygget)

 • MANDAG 19:00-21:00

Frittstående er en av konkurransegrenene i troppsgymnastikk. Oppvarming innlagt styrke og vanskeelementer. Koreografi. Alt til musikk

Pris pr semester: 800 kr
Trener: Kamilla Berglund

 

TROPP REKRUTT KONKURRANSEPARTI (jenter og gutter 11-13 år)  i Turnhallen Elektroveien 8 (Elcorbygget)

 • TIRSDAG 18:00–20:00
 • TORSDAG 17:30-19:30
 • FREDAG 17:30-19:30

Trampett og tumbling er to av konkurransegrenene i troppsgymnastikk. Oppvarming med styrke, vansker, vekt på skadeforebygging, teknikktrening og full kjøring.
Pris pr semester: 2 dager 1550 kr / 3 dager (evt.inkl. frittståendetrening) 2450 kr
Trener: Kamilla Berglund


TROPP JUNIOR KONKURRANSEPARTI (14-20 år) i Turnhallen Elektroveien 8 (Elcorbygget)

 • TIRSDAG 18:00-20:00
 • TORSDAG 18:30-20:30
 • FREDAG 17:30-19:30

Trampett og tumbling er to av konkurransegrenene i troppsgymnastikk. Oppvarming med styrke, vansker, vekt på skadeforebygging, teknikktrening og full kjøring.
Pris pr semester: 2450 kr. (inkl. Frittståendetrening)
Trener: Kamilla Berglund


APPARATTURN KONKURRANSEPARTI (Lukket parti for gutter og jenter) i Turnhallen Elektroveien 8 (Elcorbygget)

 • MANDAG 17:00-20:00
 • ONSDAG 18:00-20:30
 • TORSDAG 17:30-20:00 

Konkurransepartiene består av aspiranter fra 7-8 år og helt opp til kl 3-turnere (fra 17 år) som deltar i
konkurranser på kretsnivå og nasjonalt nivå. Deltakerne på konkurransepartiene rekrutteres fra Turnskolen. Det er trenerne som er ansvarlig for rekrutteringen.
For å være med på konkurransepartiene stilles det krav både til ferdigheter og innsatsvilje. Det kreves mye og forholdsvis hard trening. Disse partiene trener fra 2-4 ganger i uka.
Vi har begrenset med plasser, da apparatturn krever mye individuell oppfølging og dermed store trenerressurser.

Pris pr semester: 2 dg pr. uke 1650 kr, 3 dg. pr.uke: 2450 kr

 

TURN UTEN KONKURRANSE 1 DAG pr. uke (jenter og gutter) fra 11 år i Turnhallen Elektroveien 8 (Elcorbygget) 

 • ONSDAG 18:00-19:30

Dette er et turnparti for deg som vil trene litt mindre og ikke ønsker å konkurrere.

Pris pr semester: 800 kr 

Trener: Anniken Elgin Haraldsen og Oda Renée Wahlquist

 

TURN UTEN KONKURRANSE 2 DAGER pr. uke (jenter og gutter) fra 11 år i Turnhallen Elektroveien 8 (Elcorbygget)

 • ONSDAG 18:00-19:30
 • FREDAG 17:30-19:30

Dette er et turnparti for deg som vil trene to dager i uka, men  ikke ønsker å konkurrere. 

Pris pr semester: 1550 kr 


DANSEMIX M/ STYRKE, dametrim på SALTO treningssenter Loesmoen, i storsalen, Kapellet

 • MANDAG kl. 20:00-21:30

Vekt på koreografert dans. Godt sosialt miljø, høy puls og moro vektlegges.
Vi opptrer gjerne på jule- og sommeroppvisningen.

Pris: 1300 kr pr semester
Trener: Janne E Holmen

 

TABELL/TRIM DAMER på Eiker videregående skole, gymsalen

 • TIRSDAG 19:00-20:30 

Treninga deles mellom styrke- og kondisjonstrening til musikk og trening på fellesprogram til landsturnstevnet, storkretsturnstevnet og andre oppvisninger.

Pris pr semester: 500 kr for Tabell og 500 kr for Trim. 1000 kr for begge
Trener: Evy Hofsvang

 

TRIM MENN på Eiker videregående skole, gymsalen

 • TORSDAG kl 19:00-20:30

Herretrimmen er et allsidig treningsopplegg med økt bevegelighet, styrke og kondisjon som mål for herrer i alle aldre. Det er lagt opp slik at det er uavhengig av av hvordan formen er, men den bør ikke være helt borte. Alt foregår til musikk. I tillegg er det noen minutter basketball(frivillig). Vi legger stor vekt på å ha det morsomt!

Pris pr semester: 1050 kr
Trener: Nils Petter Hobbelstad

 

EGENTRENING FOR VOKSNE i Turnhallen Elektroveien 8 (Elcorbygget)

 • MANDAG 20:00-22:00

Et tilbud til deg som har turna før og som ønsker å holde deg i form ved hjelp av turnapparatene. Her er det ingen ansvarlig trener utenom deg sjøl.
Pris pr semester: 800 kr

Ansvarlig: Jonas Nævra