Konkurransepartiene består av aspiranter fra 7-8 år og helt opp til kl 3-turnere (fra 17 år) som deltar i konkurranser på kretsnivå og nasjonalt nivå. Deltakerne på konkurransepartiene rekrutteres fra Turnskolen. For å være med på konkurransepartiene stilles det krav både til ferdigheter og innsatsvilje. Det kreves mye og forholdsvis hard trening. Disse partiene trener fra 2-4 ganger i uka.

Vi har begrenset med plasser, da apparatturn krever individuell oppfølging og dermed store trenerressurser. Det er trenerne som er ansvarlig for rekrutteringen.

 

Trenere: Odd Thomas Bergem Tandberg, Jonas Nævra, Martin Askim, Morten Johansen, Anne Grete Skinstad, Kari Mette Skinstad, Sandra Krogstad, Ingeborg Gauteplass Reitan

Jenter Apparat

Se treningstider her.

Oppdatert 27 august 2017