Trening på grunnelementer i de fire apparatene bom, skranke, hopp og matte og troppsturnapparatene trampett og tumbling. Målet er at jentene skal utvikle ferdighet og få styrke i kroppen. Mye av dette oppnår vi gjennom lek.

Se treningstider her.

 

Oppdatert 4 august 2018