Nytt tilbud for kvinner og menn med turnbakgrunn, som ønsker å benytte apparatene i turnhallen en kveld i uka! Tilbudet er basert på egentrening uten noen fast trener. Flere av trenerne i Hokksund turnforening vil imidlertid også benytte seg av tilbudet og kunne bistå med råd og veiledning.

Alle som deltar må melde seg inn i Hokksund turnforening.

Meld dere på her:http://medlem.gymogturn.no/portal/page/portal/gt_utv/gt_tilgj_partier?p_o3_id=222

Bli med og frisk opp gamle ferdigheter!

Se treningstider her.

På grunn av brannen kan endringer komme plutselig

Oppdatert 27 august 2017