Parti hvor man i alderen 8-18 øver inn et program for den årlige gymnastikkfestivalen.

Showpartiet er også kjent som “stevnedans” av noen.