Klubben har et rikt utvalg av partier som passer:
* Foreldre/Barn
* Små barn
* Danselystne
* Turnere
* Trimmere
* De sosialt anlagte
* De som vil konkurrere

Se menyen for detaljert informasjon

Oppdatrert 16 januar 2017

Hip-Hop

Troppsturn frittstående

Apparatturn gutter

Apparatturn gutter

Hip-Hop show

Foreldre og Barn

Apparatturn

Sosial dansemix med styrke

Stevnedans

Tabell