KLUBBEN HAR MANGE TILBUD SOM PASSER:
* Barn med nedsatt funksjonsevne
* Barn som liker å bevege seg og mestre nye ting
* Voksne som vil holde seg i form
* De som liker å være sammen med andre
* Konkurranselystne

Se menyen for detaljert informasjon

Oppdatert 1. januar 2019

Troppsturn

Apparatturn gutter

Apparatturn gutter

Apparatturn jenter

Dansemix med styrke

Gymnastikkfestivalen for barn

Damer tabell