Alle Sepia GIF

Hokksund Turnforening skal Øvre Eikers største og bredeste tilbud i turn og gymnastikk.

Klubbenskal være inkluderende for absolutt alle aldre.

Klubben har tilbud i

 • Troppsturn
 • Apparatturn
 • Hip-Hop
 • Showdans
 • Voksentrim
  • Tabell damer
  • Trim og gymnastikk damer
  • Turn og gymnastikk herrer
 • Generell turn for barn
 • Foreldre og barn