Oppdatering av medlemssystem

Vi oppdaterer vårt medlemssystem og det vil ikke være mulig å melde seg inn i klubben gjennom MySoft lenger.

Hvis du ønsker å melde deg inn i klubben i denne perioden ta kontakt med Trond Selstø trondselsto@gmail.com