FLYTTEDUGNAD 14. 15. og 17 Desember

Det nærmer seg endelig flytting til ny turnhall.
I den forbindelse trenger vi hjelp til å flytte utstyr fra Elcor, plassere dette i den nye hallen, samt vaske ut av Elcor.

Foreldre til deltakere på de ulike partier bes bidra på følgende dager:

Turnskole:
Lørdag 14 desember.
Oppgave: Flytte utstyr fra Elcor til den nye hallen
Oppmøte: Elcor kl 11.00

Tropp: Rekrutt og junior:
Søndag 15 desember
Oppgave: Flytte utstyr fra Elcor til den nye hallen
Oppmøte: Elcor kl 11.00

Apparatturn jenter/gutter:
Tirsdag 17 desember
Oppgave: Vaske ut av Elcor
Oppmøte: Elcor kl 17.00 (ta med bøtte og langkost)

Til selve flyttingen på lørdag og søndag trenger vi noen sterke damer og menn + varebiler, store tilhengere eller evt. lastebil med løftelem. Vi ber alle som kan bidra med transport melde fra så fort som mulig.

Dersom du ikke kan stille på oppsatte dag ber vi deg om å stille på en av de andre dagene. Gi beskjed om dette i god tid slik at vi vet som kommer de ulike dagene.

Tilbakemelding vedr transport og hvilke dager dere kommer sendes på: hokksundturn@gmail.com

Vi oppfordrer både nye og gamle medlemmer til å stille på dugnad. Jo flere vi er jo fortere går det:-)

Vel møtt!

Mvh Styret