HALLSTYRER SØKES

Vil du være med å drive Hokksunds største og mest moderne idrettshall?

I desember åpner den nye Hokksundhallen på Loesmoen. Her vil hundrevis av barn og voksne trene hver eneste uke i nye moderne lokaler. Hallen har tre store og flere små idrettsflater som er tilpasset mange forskjellige former for aktivitet. For å sikre at hallen utnyttes best mulig og alltid er attraktiv og velfungerende trenger vi en fleksibel og entusiastisk hallstyrer.

Hokksund Turnforening har etablert Hokksundhallen AS som skal eie og drifte den nye hallen.
Hovedbrukerne av hallen er Hokksund Turnforening, ECT og Eiker Bordtennisklubb.

Vi ønsker å ansette en Hallstyrer i 20 % stilling.

Hallstyrer vil være direkte underlagt styret, men vil i tillegg samarbeide med et dugnadsbasert samarbeidsutvalg sammensatt av brukerne, for selve driften av hallen.

Hovedarbeidsoppgaver:
*Generell oppfølgning av hallen inkludert ettersyn av tekniske anlegg
*Hovedkontaktperson for all service- og vedlikeholdsarbeid inkludert vaskepersonell for fellesareal
*Nøkkelkoordinator
*Markedsføre og organisere utleie av hallens fellesareal; Speilsal, Motorikkrom, Styrkerom, Kafeteria
*Skaffe sponsorinntekter til hallens fellesareal

I utgangspunktet er det tenkt at samarbeidsutvalget skal håndtere drift av kafeteria og hallvakter.

Arbeidstiden vil bli varierende fra dag til dag, det er oppgavene som skal løses!

For den rette person som klarer å skape merinntekter til hallen ved ekstern utleie av fellesareal og gode sponsorinntekter, vil det være rom for å øke stillingsprosenten ved høyere markeds- og utleieaktivitet.

Styret ønsker å forta ansettelse før hallen overtas fra entreprenøren, slik at Hallstyrer kan være med i siste fase av byggingen, samt få en god innføring direkte fra leverandører.

Om du er interessert send en mail til hokksundturn@gmail.com med en kort beskrivelse av deg selv, hvilken relevant kompetanse og erfaring du har, og hvorfor du kan gjøre en god jobb her 😊

Søknadsfrist; snarest, dog senest 13. oktober.

Om du har spørsmål kan Richard Tandberg Olsen kontaktes på 99 28 12 84.

Vi håper du har lyst!!

 

MVH
Styret i Hokksundhallen AS