60 000 kr til turndrakter!

Gavetildeling fra SpareBank 1 Stiftelsen BV

 

 

 

Hokksund turnforening er kjempeglad for gaven på 60 000 kroner til konkurransedrakter. Styret skal nå bestemme hvordan pengene skal brukes.

Konkurransepartiene for troppsturn og apparatturn har ca 65 gymnaster til sammen.

SpareBank 1 Stiftelsen BV  skriver i sitt gavetildelingsbrev: Til sammen har vi SpareBank 1 Stiftelsen BV til formål å være en langsiktig eier i SpareBank 1 BV og skal sørge for at sparebanktradisjoner kan videreføres i regionen. Tildeling av gaver til allmennyttige formål skal sikre at verdier som er opparbeidet i SpareBank 1 BV kommer lokalsamfunnet til nytte.

Vi ønsker dere lykke til og håper gaven kommer til nytte i deres videre arbeid. 

Det er et vilkår for tildelingen at det formål som er angitt i søknaden er dokumentert gjennomført innen 31.12.2020. Etter denne datoen bortfaller gavetildelingen og dere må eventuelt søke på nytt.
Med vennlig hilsen

SpareBank 1 Stiftelsen BV