KRETSTING 9.-10. mars

Dette var det siste kretstinget i Buskerud gymnastikk- og turnkrets, som akkurat rakk å bli 100 år. Fra 1.1. 2020 vil Buskerud sammen med Oslo, Akershus og Østfold utgjøre Viken gymnastikk- og turnkrets.

Hokksund turnforening var representert på tinget med trenerne Ah Vilde Ryghseter, Celine Gjønnes og nestleder Idar Øsebak. Lørdag var det tingforhandlinger. De viktigste temaene var hvordan vi skal videreføre Buskerudtrampetten inn i den nye store kretsen og hvordan kretsens penger best kan brukes til å styrke turnsporten i vår region. Kretstinget valgte å dele ut en gave på 15 000 kroner til alle turngruppene, samt å opprette tre ulike fond som klubbene kan søke midler fra. I tillegg skal styret i kretsen se på muligheten for å opprette en stiftelse som skal forvalte Buskerudtrampetten på vegne av klubbene som i dag tilhører Buskerud turnkrets.

De formelle tingforhandlingene ble avsluttet lørdag ettermiddag, og søndag formiddag ble brukt til å diskutere hvordan vi kan utvikle turnsporten i vår region. Klubben delte erfaringer og utfordringer, og vi i Hokksund turnforening tar med oss flere gode idéer til forbedringer i turnskolen og arbeidet med de yngste turnerne. Apparatturn står så svakt i vår region. Det er bare tre klubber som har konkurransepartier i apparatturn, men det er særlig rekruttering av gutter og guttetrenere som er vanskelig. Dessverre er dette en utfordring i nesten hele landet, og turnpresidenten, som også var til stede, hadde ingen ideer til enkle løsninger på problemet. I Hokksund er vi i gang med et langsiktig arbeid med å rekruttere våre egne gymnaster som trenere for alle partier, og har tro på at det er veien å gå i vår forening.

ref. Idar Øsebak