Heder i sølv til Per Harald

Fortjenstmedalje til Per Harald Hobbelstad 

Under festmiddagen på kretstinget til Buskerud gymnastikk- og turnkrets 9. mars ble vår egen Per Harald Hobbelstad hedret med kretsens fortjenstmedalje i sølv for sin mangeårige innsats for turnsporten i Buskerud.

Per Harald startet sin turnkarriere på Ringerike som sju-åring. Han hadde også et opphold i Kongsberg før han endelig kom til Hokksund, 19 år gammel. I løpet av sine 20 år som aktiv turner, har Per Harald deltatt på utallige stevner i inn- og utland. Mer enn ti NM titler i troppsturn har det blitt, og flere medaljer fra de aller første europamesterskapene som ble arrangert. Den aktive karrieren avsluttet han i Stag i Stavern.

Etter at han la opp har Per Harald vært trener i Hokksund og sittet i styret i klubben i flere perioder. I tillegg har han hatt flere verv i kretsen og gjort en viktig innsats for Buskerudtrampetten. For tiden er Per Harald både vara til styret i BGTK, vara til styret i Hokksund turnforening og sitter i byggekomitéen for den nye Hokksundhallen.

I tillegg til Per Harald, fikk også Sonja Horgen Nielsen fra Mjøndalen IF og Lene Lunde fra Tranby turn utdelt fortjenstmedalje i sølv.

VI GRATULERER!

Hedra for sin innsats for turnsporten i Buskerud: f.v. Sonja Horgen Nielsen, Per Harald Hobbelstad og Lene Lunde                                                                    Foto: Idar Øsebak