KRETSTING 9.-10. mars

Dette var det siste kretstinget i Buskerud gymnastikk- og turnkrets, som akkurat rakk å bli 100 år. Fra 1.1. 2020 vil Buskerud sammen med Oslo, Akershus og Østfold utgjøre Viken gymnastikk- og turnkrets. Hokksund turnforening var representert på tinget med trenerne Ah Vilde Ryghseter, Celine Gjønnes og nestleder Idar Øsebak. Lørdag var det tingforhandlinger. De

Heder i sølv til Per Harald

Under festmiddagen på kretstinget til Buskerud gymnastikk- og turnkrets 9. mars ble vår egen Per Harald Hobbelstad hedret med kretsens fortjenstmedalje i sølv for sin mangeårige innsats for turnsporten i Buskerud. Per Harald startet sin turnkarriere på Ringerike som sju-åring. Han hadde også et opphold i Kongsberg før han endelig kom til Hokksund, 19 år

Bygginga av Hokksundhallen er i gang

Anleggsarbeidet på tomta til nye Hokksundhallen pågår nå for fullt. Etter planen skal hallen være klar til bruk i siste halvdel av september. Dette blir vårt flaggskip og en av Norges flotteste idrettshaller! Hallen vil gi et fantastisk tilbud til hundrevis av barn og voksne i Hokksund og bygdene omkring: Turnhall med plass nok til