OPPSTART VÅREN 2019

Alle partier med unntak av konkurransepartiene starter i uke 2

Deltakere på de fleste partiene blir automatisk overført fra høst 2018 til vår 2019. Dette gjelder ikke Turnskole 6-10 år. Her må alle melde seg opp på nytt de dagene de vil trene.  Gymnaster på Troppsturn rekrutt konkurranseparti som fyller 14 år i 2019 er overført til Tropp junior konkurranseparti.

Skulle noen ønske å slutte på et parti eller melde seg ut av foreningen, send e-post om dette til hokksundturn@gmail.com