ENDRINGER FOR SHOWPARTIET OG TURNSKOLEN 6-10 ÅR

Fra 9. januar 2019 vil treningene til Showpartiet foregå på Eiker videregående skole onsdager kl 17:00-18:30. Vi oppfordrer de som vil være med på fellesoppvisninga på Gymnastikkfestivalen om å melde seg på her. I år er det ROS som skal arrangere Gymnastikkfestivalen for barn i Røyken 25.-26. mai. TURNSKOLEN blir denne våren delt mer etter alder og det blir litt

OPPSTART VÅREN 2019

Alle partier med unntak av konkurransepartiene starter i uke 2 Deltakere på de fleste partiene blir automatisk overført fra høst 2018 til vår 2019. Dette gjelder ikke Turnskole 6-10 år. Her må alle melde seg opp på nytt de dagene de vil trene.  Gymnaster på Troppsturn rekrutt konkurranseparti som fyller 14 år i 2019 er