Nestenulykker ved henting og bringing på trening

Det er svært mørkt og ganske uoversiktlig på mørke kvelder ved Elcor-bygget. Selv om de fleste foreldre kjører pent og oppmerksomt er det flere ganger observert noen som kjører altfor fort. Det er også skjedd noen ganger at barn har løpt ut iveien. Ved én anledning har det vært en nesten-ulykke. Det gikk bra denne gangen. Vi henstiller  til foreldrene om å kjøre sakte og oppmerksomt, samt be barna ta det rolig utenfor bygget.

Det hadde vært svært tragisk om noe alvorlig skulle skje med ungene.

Husk refleks og ta det med ro.

-Styret.