Vi har ventelister – det haster med å få opp Hokksundhallen


Nå er det opp til kommunestyret … 

Ungene strømmer til Hokksund turnforening. På tross av begrensa treningsmuligheter etter brannen for vel et år siden, har medlemstallet økt kraftig de siste månedene.  

For eksempel har turnskolen for 6-10 åringer 150 plasser. Her er det nå venteliste. For å gi et tilbud til flest mulig, tilbyr vi også turnskole i SFO tiden på Vestfossen og Hokksund barneskole. Vi skulle så gjerne tatt imot flere, men har ikke mulighet. Pr i dag har klubben 373 aktive medlemmer fra 3-83 år. 290 av disse er under 19 år. 

Den største utfordringen det siste året har vært treningsforholdene for konkurransepartiene våre. Men vi er veldig stolte av at troppsturnerne tok en 8. plass i NM frittstående før i år, og senest i serptember fikk vi tre kretsmestere og flere på pallen i kretsmesterskapet for Turn kvinner i Drammen. 

HVA SKJER MED HOKKSUNDHALLEN? 

Øvre Eiker kommune har bedt idrettslagene sjøl bygge en stor hall, som rommer mer enn bare turnhall. I en slik flerbrukshall vil det bli plass til både Hokksund turnforening (HT), Eiker Cheerleading Team (ECT)  og Eiker bordtennisklubb (EBTK).  

HT har sagt seg villig til å stå for bygging og drift av en slik hall, som allerede er nesten ferdig prosjektert. Turnforeningen alene har imidlertid ikke mulighet til å bære alle kostnadene, i underkant av 80 millioner kroner (i kalkylene ligger det at en slik hall vil utløse et betydelelig tilskudd tippemidler). 

31. oktober avgjør kommunestyret i Øvre Eiker om de vil bidra med det som mangler for å få opp flerbrukshallen i Loesmoen idrettspark. Det dreier seg om ca 2 millioner kroner til pålagt utvendig anlegg som gjelder parkeringsplass, strøm og avløp. I tillegg trenger HT en garanti fra kommunen på inntil 5 millioner kroner til å dekke evt. uforutsette utgifter i byggeprosjektet. 

Med den interessen både HT og ECT nå opplever, er det grunn til å tro at rundt 1000 barn og unge vil delta på aktiviteter ukentlig i nye Hokksundhallen. Dersom kommunen ikke hjelper til med verken finansiering og risikoavlastning, frykter HT at vi tvinges til å skrinlegge bygging av flerbrukshall. Vi har da bare penger til å sette opp en ren turnhall.  

ECT og EBTK vil da inntil videre stå uten egnede treningslokaler. 

BAKGRUNN HOKKSUNDHALLEN: 

Hokksundhallen sto ferdig bygd i 1982. Da den brant i august 2017, besto den av en turnhall, en flerbrukshall, en dansesal og et bordtennisområde. Hallen var i hovedsak eid av Hokksund turnforening (HT). Øvre Eiker kommune (ØEK) eide den delen som Eiker bordtennisklubb disponerte. Eiker Cheerleading Team (ECT) hadde sin treningsarena i flerbrukshallen som de leide av Hokksund turnforening. 

Da hallen brant, sto over 500 barn og unge plutselig uten treningslokaler, matter, apparater og utstyr. 

Hallen brant august 2017

Forsikringsoppgjøret ga HT 31 millioner kroner og Øvre Eiker Kommune 14 millioner.   

ØEK ønsker ikke selv å bygge opp igjen lokalene de eide for bordtennis, og har bedt idrettslagene om å bygge opp en hall som kan romme treningslokaler for både HTF, ECT og EBK. De vil da bidra med sitt forsikringsoppgjør på 14 millioner.  

Hokksund turnforening har fått prosjektert en ny stor hall på Loesmoen, som vil dekke alle behov. Dette vil uten tvil bli en av Norges flotteste haller: 

  • Turnhall med plass nok til at flere partier kan trene samtidig uten problem og uttrekkbare tribuner for publikum under konkurranser og stevner. 
  • Stor flerbrukshall tilrettelagt for ballidrett og med ekstra bredde og takhøyde som egner seg til cheerleading. 
  • Bordtennishall 
  • Motorikkrom med spesialapparater tilrettelagt for barn og voksne med nedsatt funksjonsevne 
  • Speilsal for dans og oppvisningsgymnastikk 
  • Styrkerom med apparater 
  • Kafé med kjøkken 
  • Garderobeanlegg som også benyttes av de som bruker den nye fotballhallen på Loesmoen. 

Bak disse planene ligger utallige dugnadstimer fra styremedlemmer og andre ildsjeler knytta til klubben. Prosjektet er utarbeida av konsulentselskapet Prodecon.  I samarbeid med entreprenøren Hallmaker er bygget nå kalkulert til mellom 75 og 80 millioner kroner. Selv om mesteparten blir dekka av forsikringsoppgjør og tippemidler, vil det likevel mangle noen penger. Søknad om støtte til anlegg og garantier er oversendt Øvre Eiker kommune. 

 Alle barn bør få mulighet til å drive den idretten de liker, og vi ønsker å unngå at turn blir en kostbar aktivitet som gjør at ikke alle som har lyst får mulighet til å være med. 

Hokksund turnforening er et foreldredrevet idrettslag, der driften finansieres av medlemskontingent, treningsavgift og dugnader. Vi ønsker ikke å ta opp lån for å bygge hallen vår opp igjen, og håper ØEK her ser hvor mye de virkelig får for pengene ved å bidra med noen millioner kroner. 

Turnsporten har lange og sterke tradisjoner i Øvre Eiker. Neste år fyller Hokksund turnforening 90 år og det er vårt største ønske å kunne feire det med tidenes turnfest i en av Norges fineste og beste turnhaller. Husk at gym og turn er danner grunnlag for all annen idrett! 

Styret i Hokksund turnforening 

Stine Thon Kjos (leder) 

Idar Øsebak (nestleder) 

Anita Dahl 

Stine Warloff Ødegård 

Stine Tandberg Fåsen 

Trond Selstø 

Tordis Gauteplass