Nytt frittståendegulv fra Sparebanken Øst

Mandag 2. juli ble det kjent at Sparebanken Øst har gir Hokksund Turnforening 150.000 til nytt frittsående gulv.

Sparebanken Øst deler ut midler til allmennyttige formål for lokalsamfunnet og denne gangen var Turnforeningen så heldige å bli begustiget fra denne potten.

Klubben blir ønsket  lykke til med videre dugnadsarbeid og bygging av ny turnhall.

Vi takker for gaven og lykkeønskninger. Dette betyr mye for klubbens egne medlemmer og klubbens evne til å leie ut hallen til andre klubber og samarbeide tett med disse.

Mer om Sparebanken Øst’s sammfunnsansvar.