Ekstraordinært Årsmøte

I forbindelse med ny hall kalles det inn til ekstraordinært årsmøte.

Tid: 18. juni kl 18.00
Sted: Elcor bygget, Elektroveien, 3300 Hokksund
Saksliste:
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen og saksliste.
3. Velge møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle forslag Ny hall, se vedlegg.

Se formell innkalling her.

Sakspapirer er linket her.

 

Styret