Viktig informasjon fra styret i Hokksund Turnforening

Vi har fått oppsigelse fra Vestaksen Eiendom, og må ut av våre nåværende lokaler innen 31.7.2018.

Vi har gleden av å fortelle at vi fra 1.4.2018 har fått nye lokaler i bygget som huser Eiker Motorshop rett ved Eikersenteret. Disse lokalene er vesentlig større enn de nåværende, så dette blir bra! Vi har i utgangspunktet leiekontrakt her til 30.6.2019. Da regner vi med at ny hall står ferdig.

ECT skal inn i samme lokaler som oss. Vi må sette opp skillevegger og kanskje male litt. Det blir en ny flyttesjau i vår. Styret håper at medlemmene stiller seg positive til dugnadsinnsats i forbindelse med flyttingen også denne gang. Foreningen driftes i dag med frivillig og ulønnet innsats av en liten gruppe mennesker som driver med dette på fritiden, så vi er helt avhengig av hjelp med flyttingen. Hovedtrenerne og de andre trenerne legger også ned mange timer for tiden med planlegging og trenervervet for øvrig.

Forsikringsoppgjøret er nå klart og foreningen får ca. 31 millioner for å bygge opp hallen igjen. Det er nedsatt en prosjektgruppe som er i gang med planlegging.

Foreningen har fått forsikringsoppgjør for innbo (kr. 1.400.000), i tillegg til 2 store gaver fra Gjensidigestiftelsen (kr. 623.000) og Sparebankstiftelsen DNB (kr. 500.000). Noe utstyr er allerede kjøpt inn og mye vil bli bestilt til de nye lokalene. Resten må vente til vi er på plass i ny hall.

 

Det har vært en vanskelig og arbeidskrevende tid for Hokksund Turnforening, men styret ser lyst på fremtiden i ny hall og med nytt utstyr. Dette blir bra!

 

 

Hilsen styret i Hokksund Turnforening

  1. februar 2018