Innkalling årsmøte

Hokksund 15. januar 2018

Til medlemmer m/foresatte i Hokksund Turnforening

Innkalling til årsmøte i Hokksund Turnforening

Årsmøte avholdes onsdag 21.februar kl 18.00 hos OSO Hotwater, Loesmoen.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøte må sendes styret senest 14. februar 2018 pr. mail til hokksundturn@gmail.com

Fullstendig saksliste med alle sakspapirer legges ut en uke før årsmøte på vår hjemmeside, www.hokksundturn.no

Stemmeberettige på årsmøte må være fylt 15 år og ha vært medlem/støttemedlem i minst en måned. Medlemskontingent for aktive kr 300,- pr.år. Medlemskontingent for støttemedlem kr 100,- pr.år. Se også info på www.hokksundturn.no

Med vennlig hilsen Styret

Utskriftsvennlig vedlegg