Nytt lokale for Hokksund Turnforening

Nå er det endelig klart. Apparat og troppsturnerne har fått nytt midlertidig lokale på Eiker Næringspark. Klubben har fått en meget god og forutsigbar avtale med Vestaksen Eiendom som eier det nye Næringsbygget på Eiker Næringspark.

Lokalet har fri takhøyde på 5 meter og er på 320 kvm. Det er mer enn langt nok til å få full løpebane, og god plass til å bolte fast apparatene på en forsvarlig måte. Lokalet er et industriråbygg, og er nå helt tomt. Det har aldri vært i bruk. Det er lyst med vinduer langs hele den ene veggen. Slik det er nå må det monteres inn lysarmatur og lufting. Strøm og kanaler til luft er alt klart.

Vestaksen Eiendom er så fornøyd med den hjelp og støtte de fikk av Øvre Eiker kommune da det brant hos dem, at  de mener at det  å leie ut lokaler til  en brannrammet idrettsforening i kommunen er en svært god måte å vise kommunen og dens innbyggere takknemlighet på.

Les også: Storbrann på Eiker Næringspark (DT:25.10.2012)

Fremover må det kjøpes en del nytt utstyr, og det er ikke slik man bare har på lager. Turnutstyr lages på bestilling. Klubben er i forhandlinger med et utvalg leverandører. Mens vi venter på utstyret, blir lokalet klargjort. Skadebegreningsfirmaet Recover skal prøve berge og rengjøre noe av utstyert vi har, mens noe skal taes på dugnad. Klubben må velge forsiktig hva som forsikringsselkapet skal dekke og hva vi må ta selv.

Dette er ikke det samme lokalet som vi låner av ECT Eagles, men det ligger over dette lokalet.

 

Klubbens leder, Pål Brattensborg, er svært fornøyd med avtalen vi fikk med Vestaksen Eiendom.

 

Posering i det nye lokalet

 

Hva som skjer med Hokksundhallen er fremdeles ikke bestemt. Kommunen eier 1/3 av hallen og må mene sitt, men først og fremst må forsikringsselskapet levere sin innstilling. Så går innstillingen til en arkitekt, som skal lage et utkast til hva som eventuelt kan gjøres med bygningen, før man kan ta beslutning om hva som lønner seg.

Kamilla Berglund instruerer rekrutt/junior i frittstående på Eagles sitt gulv

Marie Bergan instruer medgymnaster på Eagles sitt gulv

 

Troppsturn hovedtrener Kamilla Berglund sier hun er meget godt fornøyd med låneavtalen klubben har med Eagles, og at det nye lokate i etasjen over kommer til å bli alt de ber om.

 

Inngangspartiet i Vestaksenbygget. Det ligger ironisk nok i en vei med navnet Branngata