3 av 4 gull i SALTO-konkurransen på gymnastikkfestivalen

Gratulerer til Hokksund Turnforenings turnere med 3 av 4 mulige gull på dagens Salto konkurranse på Buskerud Gymnastikkfestival på Kongsberg. Det ble Gull til lag rekrutt, lag 13 pluss og rekrutt individuell. Flott innsats av alle sammen.

Gull til lag rekrutt: I tilfeldig rekkefølge: Anne Kristine Berg Guddal, Maren Ingeborg Mathisen, Maria Bergan, Betina Slette Høgmoen, Ane Lindberg Brendhagen, Svea von Sadowsky, Maja Nymoen, Emma Selstø, Guro Falch Lindberg, Mari Helene Fjeldstad, Ulrikke-Madelen Wahlquist

Gull-til-13pluss: Stine Fåsen, Dina Marie Stene-Larsen, Elinor Øsebak-Loe, Aasne Haldorsen Nesland

 

Gull i rekrutt individuell til Mari

Alle på ett brett

 

Alle foto: Anne Haldorsen