NY INFORMASJON OM GYMNASTIKKFESTIVALEN

Trening lørdag 8/4 blir fra klokken 12:00-15:00 (De små fra 12:00-14:00, de store fra 12:00-15:00)
Alle skal lage en pinne hver seg, som har en dybde på ca 5 cm. Lengden for de små = 80cm og for de store = 120cm. Denne skal tapes med svart-tape, så den blir svart. Ta dette med på treningen 23/4. VIKTIG at den tas med 23. April.


Svart pinne skal være med på trening.