Årsmøte

Årsmøte avholdes torsdag 9. mars kl 18.00 i Hokksundhallen, Loesmoen.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøte må sendes styret senest 26. februar 2017 pr. mail til hokksundturn@gmail.com

Fullstendig saksliste med alle sakspapirer ligger her: Vedlegg 13 sider
Stemmeberettige på årsmøte må være fylt 15 år og ha vært medlem/støttemedlem i minst en måned.
Medlemskontingent for aktive kr 300,- pr.år.
Medlemskontingent for støttemedlem kr 100,- pr.år.

Med vennlig hilsen
Styret