Planlagt treningsfri

Alle barnepartier i klubben følger årsplanen for skolene i Øvre Eiker og har treningsfri i høstferie, vinterferie, påskeferie og alle “røde dager”.
Sommeroppvisning og juleoppvisning er siste aktivitet/trening før sommer- og juleferie.

Konkurransepartiene og trimpartiene følger egne opplegg. Trenerne gir beskjed.