InfoMøte om Gymnastikk festivalen 7 mars

GYMNASTIKKFESTIVALEN 20-21 mai 2017 i Kongsberg

Informasjonsmøte: Tirsdag 7/3 kl 18:00.

TRENINGER:

Søndag 12/3 18-20
Søndag 26/3 15-18
Lørdag 8/4 10-14
Søndag 23/4 18-20
Søndag 14/5 kl 15-18

Alle (fra det året du fyller 6) er hjertelig velkommen til å delta.
Du kan selvfølgelig delta selv om du ikke kan stille på hver trening – snakk med trener.
Trenerne vil være: Kine Celine Kristoffersen, Hanna Wilson og Kristine Loe Kvam.

-Hilsen Kristine