Planlagt treningsfri

Alle barnepartier i klubben følger årsplanen for skolene i Øvre Eiker og har treningsfri i høstferie, vinterferie, påskeferie og alle “røde dager”. Sommeroppvisning og juleoppvisning er siste aktivitet/trening før sommer- og juleferie. Konkurransepartiene og trimpartiene følger egne opplegg. Trenerne gir beskjed.

Foto: Rune Holmen

Vinterferie

Skolene i Buskerud har vinterferie i uke 9 (27 februar til 3 mars). Hokksund Turnforening tar også vinterferie. De som skal trene i vinterferien: Apparat: Apparatturn jenter Apparatturn gutter Tabell damer: mandag 17-21 Trim herrer Voksenturn onsdag Tropp: De som skal trene har fått direkte melding fra sin trener.. GOD FERIE

Klubbsalto 2017

På ettermiddagen den 17. februar arrangerte klubben en intern klubbsalto, med et noe bearbeidet reglement. Tanken er at de yngste og nest yngste utøverne skal få kjenne på konkurranseformatet SALTO, men i relativt uformelle omgivelser. Det er andre gangen klubben arrangerer dette. Siden dette er en ren Hokksund Turn konkurranse, kan vi ikke konkurrere mot

Tape- og skadekurs

Lørdag 18. februar kl 10.00 til 12.30 skal det arrangeres tape og skadekurs for alle trenere i Hokksund Turnforening. Sted: Turnhallen Pris: Gratis Klubben åpner også for at turnere og foreldre til 13+ kan delta. Her blir det mye lærerikt for alle. Vi må kjøpe inn utstyr i forhold til deltagere så beskjed på sms