Klubbsalto

Klubben arrangerer i år som i fjor en intern saltokonkurranse.
Dato er satt til 17 feb kl. 17 til 19.

Slik gikk det i fjor

Konkurransen er for alle mellom 5 og 13 år, med mindre mange over 13 også ønsker en konkurranse. Det er åpent for både tropp og apparat.
Det vil bli konkurrert etter SALTO regmelentet, med litt egen vri.
Det blir premier til alle sammen, og premiering individuelt i de aldersgrupper det er tillatt.

Påmelding kommer etterhvert.

Oppdatert 16. januar 2017