Invitasjon til åpnings og avslutningsshow i Vikersundsbakken

Hei alle apparat og troppsgymnaster fra 10 år og oppover, hip-hop dansere, trimmere og tidligere turnere i Turnforeningen og også gamle Troppsturn. Dere er spesielt invitert til å bli med åpnings og avslutningsshow i den første norske hoppuka i selveste Vikersundbakken 17-19 mars 2017.

Det søkes nå etter folk til åpnings- og avslutningsseremonien i Vikersundbakken. 4 ulike grupper satt sammen til 1 stort og forrykende show med cirka 150-200 mennesker! Dette er et frivillig arrangement, derfor blir det ikke betalt, men det har aldri stoppet noen Hokksundturnere fra å delta på morsomme arrangement. Publikum anslås til å ligge mellom 10-30 000 mennesker, men hvordan TV-produksjone blir vet vi ikke enda. La oss vise hva Norge og Modum og Eiker har å komme med!

Det søkes fortrinnsvis etter;
FOLKEGRUPPEN: 100 stykker til avslutningsseremonien for hele Hoppuka. Aldersgrense: 10 – 90 år!  Dere skal utgjøre den største gruppen i Dovregubbens Hall. Kommer det mange nok gymnaster blir det løft i enkeltsekvenser.

Treninger er annenhver uke i cirka 1-1,5 time, der det er obligatorisk oppmøte i og med at dere alle får utdelt plasser. Intensivering i treningene når det nærmer seg Hoppuka og avslutningen i Vikersundbakken.

Neste trening er søndag 13. november klokken 18.00 i håndballhallen ved Vikersundbakken.

Her er facebookgruppen dere kan spørre om å bli medlem av om dere er interesserte i å lese mer:
https://www.facebook.com/groups/319656805080809/?fref=ts