Kretsmesterskap enkeltapparater

Kretsmestere fra Hokksund
Hokksund turnforening forsynte seg godt av premiebordet under Drammens turnforenings kretsmesterskap i enkeltapparater søndag 20. september. Samme dag ble det også arrangert aspirantkonkurranse for dem mellom 8 og 10 år.


0

 

Kretsmesterskap:

Hokksund turnforening deltok med fem rekrutter og to stigeturnere. Dette var kretsmesterskap i hvert enkelt av de fire apparatene, og HTF fikk flere jenter på pallen:
Rekrutt 11:
Martine Gommerud ble nr 3 i bom.
Thea Risan Kristiansen fikk 3. plass i hopp og frittstående.

Rekrutt 12:
Helene Veres Andreassen ble kretsmester i både bom og skranke.
Kl 1: Ingeborg Gauteplass Reitan, 3. plass i bom og 2. plass i skranke
Kl 2: Sandra Johanne Krogstad var den eneste i sin klasse og ble dermed kretsmester i alle apparater: hopp, skranke, frittstående og bom

 

0 (1)

 

Aspirantkonkurranse(8-10 år):

Hokksund turnforening deltok med to gutter og tre jenter. Guttene konkurrerte i seks apparater, mens jentene konkurrerte i fire. Her får deltakerne karakterer, men etter barneidrettsbestemmelsene blir de ikke rangert. Og det beste av alt, alle får premie

 

Resultatliste