Priser

Priser vises per parti når man velger parti i MySoft

Familierabatt

Dersom det er er to eller flere i samme familie som trener i Hokksund turnforening, kan man få redusert treningsavgiften. Det gis 10% avslag på familiemedlem nr 2 og 15% på nr 3, 4 osv. Dersom noen av dere ikke har fått rabatt, men mener dere har krav på det, send en e-post til hokksundturn@gmail.com og skriv fullt navn på alle familiemedlemmer som trener hos oss, så ordner vi det.

NB! Det gis ikke rabatt på medlemskontingenten (300 kr/år)