Tropp

Klubbens tropp-partier deles i to. Tekniske grener trampett og tumbling er den ene delen, mens frittstående er den andre delen. Vi gir tilbud for aldersgruppene 10 år og oppover for spesialisering i troppsturn.

Hva er troppsturn? Se denne videoen

Ambisjonen er å kunne stille med både jenter og mix tropp i Buskerudtrampetten alt i høst, og bygge opp et guttemiljø godt nok til å hevde oss skikkelig i samme konkurranse i 2016.

Tropp Sefia GIF

Gutter:
Klubben har engasjert guttetrener for interreserte gutter fra 9 årog oppover. Denne treneren er svært interresert i å bygge et satsingsparti, om det er grunnlag for dette. Blir det nok gutter så vil ambisjonen selvsagt å stille med rent guttelag.

Jenter:
Vi satser fremdeles på jentepartiene ut ifra konkurranse-interresse og dyktighet.