Hokksund Troppsturn + Hokksund Turnforening

22 juni 2015 klokka 18:00 var det ekstraordinært årsmøte i Hokksund Troppsturn. Eneste sak var om klubben skulle slåes sammen med Hokksund Turnforening. Dette ble enstemmig vedtatt.

Hva betyr det for Hokksund Troppsturn?
Lovene til Norges idrettsforbund sier: «Ved sammenslåing skal man beholde eldste stiftelsesdato og klubbnummer fra det eldste idrettslaget.»
Således er troppsturnernes klubb nå «Hokksund Turnforening» og stiftelsedato av foreninga er 1. oktober 1929.

Er dette en nedleggelse av Hokksund Troppsturn?
Både ja og nei. Tilbudet til troppsturnerne blir ikke endret, alle funksjoner taes med inn i den sammenslåtte foreningen, men utad brukes ikke navnet «Hokksund Troppsturn» mer.

Samling - image - sepia logo

Et tilsvarende årsmøte ble holdt i gamle Hokksund Turnforening og sammenslåingen ble vedtatt enstemmig.
Klokka 19:00 var det nytt ekstraordinært årmøte og den nye klubben valgte styre, valgkomité, festkomité, revisorer og varamedlemmer.
Ingen ansatte hverken på kontrakt eller fast mister sitt engasjement, eller får redusert engasjement.

Defileringsdresser vil bli samordnet over en tre-årsperiode. Drakter ut over dette vil fortsette som før.

Leder i den nye klubben blir Kine Celine Kristoffersen